X
Menu
X

regulamin

* Planowane przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków publicznych, o które będziemy występować w kooperacji z organizacją pozarządową w drodze konkursu. Refundacja jazdy konnej będzie uzależniona od przyznanych funduszy, ilości zgłoszonych dzieci oraz wysokości przyznanych środków. Projekt, zamierzamy zrealizować w terminie 04.2020 – 09.2020.